دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد شیمی تجزیه یک -244 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد شیمی تجزیه یک 244 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد شیمی تجزیه یک -244 اسلاید تعريف شيمي تجزيه
تقسیم بندی شیمی تجزيه برحسب آنالیز انجام شده بر روی نمونه
انواع روشهاي تجزيه
مثال تجزيه كلاسيك
روشها و واحدهای بیان غلظت
تعادل شیمیایی
روشهای استوکیومتری
حل مسئله به روش استوکیومتری
انواع معادلات
مسئله محاسبات تعادل شيميايي
روشهاي تجزيه وزني gravimetric methods
اسیدها، بازها و بافرها
تعيين نقطه هم ارزي و
یا به عبارت بهتر نقطه پایان
توضیح مثال: تیتراسیون Fe2+ با KMnO4 در محيط اسيدي
انواع تيتراسيون ها
انواع شناساگرهاي تيتراسيون هاي رسوبي
كاربرد روش ولهارد براي تيتراسيون I-، Cl-، تيتراسيون معكوس (اندازه گيري يونCl- , I- باAg+)
کاربرد روش فاجانز
شرایط تيتراسيون اسيدها يا باز هاي چند پروتونه و شرط مشاهده نقاط عطف جداگانه مربوط به هر تعادل
انواع شناساگرها
شناساگرهای رسوبی

- شناساگرهای اسید - باز

- شناساگرهای اکسیداسیون - احیا

- شناساگرهای کمپلکسومتری
مراحل موازنه نيمه واكنشهای اكسيداسيون- احيا
انواع روشهاي تيتراسيون با EDTA
انواع خطای معین
انواع نمودارهای كنترل نمونه
گستره یا دامنه:

مقدار فاصله اطمينان بستگي به صحت موردنظر دارد
نتایج حاصل از مقایسه دو میانگین تجربی و تئوری
و سایر عناوین با توضیحات و فرمولها و محاسبات و نمودارها ...پاورپوینت


در


1 مورد


شیمی


تجزیه


یک


اسید


ها


باز


ها


تجزیه


کلاسیک


آنالیز


شیمی


تجزیه


حل


مسئله


استوکیومتری


تیتر


اسیون‌


های


رسوبی


اسید


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه