دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام خمینی و مباحث مهم آن-24 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام خمینی و مباحث مهم آن 24 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام خمینی و مباحث مهم آن-24 اسلاید قسمتی از اسلاید ها
اهميت انديشه امام خميني در جهان امروز از ابعاد مختلف قابل بررسي است:اولاً؛ امام خميني ايدئولوگ انقلاب اسلامي بود، از اين رو و براي شناخت ايدئولوژي اصيل انقلاب اسلامي مي بايد ابعاد و زواياي انديشه ايشان را بازشناسيم. اصولاً انقلاب اسلامي بدون نام امام خميني شناخته شده نيست و آرمان هاي اين انقلاب همچون اسلام خواهي، احياي رابطه دين و سياست، بازسازي سياست براساس معيارهاي اسلامي، عدالت خواهي، معنويت خواهي و احياي انسانيت آدمي و آزادي و استقلال و نيز نقش مردم در سياست، با انديشه امام خميني پيوندي تنگاتنگ دارد و اصولاً شناخت دقيق اين آرمان ها نيازمند شناخت انديشه امام خميني است.ثانياً؛ با شناخت انديشه ايشان مي توان شاخص مناسبي براي ارزيابي درستي مسير حركت انقلاب اسلامي تعيين كرد و به آسيب شناسي انقلاب پرداخت.ثالثاً؛ شناخت انديشه امام خميني به عنوان الگو و مصلح ديني در جهان معاصر براي مسلمانان اهميتي بسيار دارد؛ چراکه ايشان کوشيد ميان مذهب و سياست در جهان معاصر پيوندي مجدد را برقرار سازد و با احياي جايگاه معنويت و دين گرايي در جهان کنوني، رابطة تخريب شده دين و دنيا و عقل و دين را بازسازي كند. ايشان از مدلي از توسعه و پيشرفت حمايت نمود که بتواند با معنويت نيز توأم گردد. مجموعه اين تفكرات دغدغه هاي اصلي مسلمان امروز است و به همين دليل شناخت انديشه هاي امام خميني به عنوان انديشمندي دين آشنا كه تلاش نموده است به اين دغدغه ها پاسخ دهد و راهكار برون رفت از آنها را مطرح سازد براي همه كساني كه اين دغدغه ها را دارند بسيار با اهميت است و شناخت آن مي تواند در جهت حل بسياري از مشكلات امروز راهگشا باشد. نام آثار امام خميني
اندیشه سیاسی= اندیشه مرتبط با حکومت و قدرت سیاسی
سوالات و مباحث مهم اندیشه سیاسی امام:
مباحث مهم سیاسی وصیتنامه امام (9 آذر66)
الف) مباحث اندیشه ای:
ب) مباحث عملکردی و آسیب شناسانه نظام اسلامی
ویژگی های اندیشه سیاسی امام
سیر اندیشه سیاسی امام:
مباحث مهم کتاب البیع (1341-1355)
. دلايل امام خميني در نفي تفكيك دين از سياست وضرورت تاسيس حكومت مبتني بر اسلام
دلائل عقلی در اثبات ولايت فقها
دلائل نقلي .امام خمینی براي اثبات ولايت فقيه
-. مباني نظري امام در دفاع از نقش مردم در حكومت اسلامي
- مفهوم ولایت مطلقه
- ششمین مرحله نظرات سیاسی امام در پیامهای امام در سال 67
و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...


پاورپوینت


در


موردمبانی


و


سیر اندیشه سیاسی


امام خمینی


و


مباحث


مهم


آنسیر


اندیشه


امام ‌


خمینی


آثار


امام خمینی


اندیشه سیاسی


اندیشه


?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
ضوابط مربوط به ایستگاه های اتوبوس